Pythagoras i Euclides Elementa 300 BC ( I/47)

Författare/skapare:
Edward
I rätvinkliga trianglar är kvadraten av den räta vinkelns motstående sidas kvadrat lika med summan av kvadraten på de närliggande sidornas kvadrater. Syftet med denna konstruktion är att åskådliggöra beviset för detta från Euklides Elementa bok I postulat 47. Betrakta trianglarna T1 and T2 och deras yta.
Proposition 47 i Euklides bok I av Elementa. Låt ΔABC vara en rätvinklig triangel med den räta vinkeln ∧BAC. Jag påstår att kvadraten BC är lika med summan av kvadraterna BA och AC. Markera kvadraterna BDEC på BC, och GB and HC på BA and AC. Rita AL genom A parallellt till antingen BD eller CE, och förena AD och FC. ( I.46 I.31 Post.1) ... Se mera ... http://runeberg.org/elementa/0031.html