Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Cvičení - obvodové a středové úhly v kružnici

Obvodové úhly

Zakreslete k danému středovému úhlu, úhel obvodový
Zakreslete k danému oblouku úhel obvodový
Zakreslete k danému oblouku úhel obvodový