Vierkanten van 4 of 9 vierkanten

Bekijk je het patroon van de muur in groepjes van 4 vierkantjes, dan vind je verschillende symmetrieën, naargelang welke vierkantjes je samenvoegt. Leg het middelpunt van de grotere vierkanten op een horizontale door de sterren op rij 2 of 3, versleep daarna het punt en kijk hoe je meteen ook verschillende symmetrieën te voorschijn komen.
We maken nu vierkanten met 9 kleinere vierkanten. Versleep weer het punt op een horizontale en bekijk de symmetrie van het grotere vierkant.