Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Potenssifunktio

Potenssifunktiossa muuttuja on kantaluvussa ja eksponentti on vakio. Funktion määrittelyjoukko on , mutta arvojoukko riippuu eksponentista.

Tutkimustehtävä

Tutki, miten potenssifunktion eksponentti vaikuttaa potenssifunktion kuvaajaan. Mitä yhtäläisyyksiä havaitset a) kaikissa kuvaajissa b) parittomien potenssifunktioiden kuvaajissa, c) parillisten potenssifunktioiden kuvaajissa?

Mitkä pisteet ovat kaikkien potenssifunktioiden kuvaajissa?

Mitä arvoja parittomat potenssifunktiot saavat?

Valitse ne, jotka kelpaavat
  • A
  • B
  • C
  • D
Tarkista vastaus (3)

Mitä arvoja parilliset potenssifunktiot saavat?

Valitse ne, jotka kelpaavat
  • A
  • B
  • C
  • D
Tarkista vastaus (3)