Rotations- och spegelsymmetri (credit to Laura Kinnel)

Rotationssymmetri: Drag i den gröna glidaren a för att hitta rotationssymmetri. Dra tills mönstret passar ihop! Hur många grader måste figuren rotera för att se EXAKT likadan ut igen. Spegelsymmetri - Symmetrilinje Dra i den röda punkten för att se spegelsymmetri. Hur många symmetrilinjer finns i varje figur? Drag i den svarta glidaren K, det finns 11 olika figurer att experimentera med.

Symmetrilinjer och rotationssymmetri