Erők összeadása

Az összeadandó vektorok nagyságát és irányát a végpontjuknál elhelyezkedő zöld ponttal változtathatjuk. A nyomógombokkal megválaszthatjuk, hogy 2, 3 vagy 4 vektor összegét határozzuk meg. Figyeljük meg, hogy hogyan befolyásolja az erők nagysága és iránya az összegük (eredőjük) nagyságát és irányát! Két párhuzamos erő esetén a nagyságok egymással összeadódnak, illetve egymásból kivonódnak.
Az erők összeadása tuljadonképpen vektormennyiségek összeadása. A vektormennyiségeknek nagyságuk és irányuk is van. Az eredő vektor nagysága nem kell, hogy az összeadott vektorok nagyságainak összege legyen. Vektorként adódnak össze bizonyos esetekben a sebességek is.