CITO Uitgebreid

Dit Cijfermodel is afgeleid van de CITO-normering Lengte = Schaallengte N = Norm (-1,5 < N < 1,5) MINC = Minimum cijfer MAXC = Maximum cijfer minpt = Minimumscore (Correctie gokfactor bij MC-vragen)
Controleer bij de volgende toetsgegevens het cijfer. Het behaald aantal punten = 35 Maximum aantal punten = 60 Minimum aantalpunten = 6 MC vragen (max1-pnt per vraag met 4 keuze-opties) = 6 x 0.25 = 1.5 pnt Minimum Cijfer = 1 Maximumcijfer = 10 Cijferverhoging = 0.5 Cijfer = 6.6