Parabola

Bigarren mailako funtzio polinomikoa: Parabola
1. Mugitu puntu urdina grafikoan zehar eta erreparatu haren koordenatuei: a. Zer erlazio dago parabolaren ekuazioa eta puntuaren koordenatuen artean? 2. Erabili irristailuak a, b eta c parametroen balioak aldatzeko eta ohartu zaitez funtzio nola aldatzen den. a. Zer daukate komunean eta zer desberdin f(x)=ax²+bx+c grafiko guztiek? b. Zer eragin du funtzioaren grafikoan c parametroaren balioak? c. Eta a-ren zeinuak? 3. Irudikatu honako parabola hauek: a. y = x² - 2x + 3 b. y = - x² - 4x + 2 4. Kalkulatu kasu bakoitzean erpinaren koordenatuak eta parabolaren puntu batzuk.