Vattenledningen

Författare/skapare:
Sandra Johansson (Straumits)
Image
Från de två orterna A och B ska man bygga en vattenledning från en gemensam pumpstation vid en närbelägen flod. a) Undersök var pumpstationen C ska placeras för att vattenledningen ska bli så kort som möjligt. Upprepa detta för några olika avstånd mellan floden och Ort B. (Ni kommer märka att det kortaste avståndet fungerar för ett par olika placeringar. Detta innebär att Geogebra i det här fallet avrundar till en decimal. Var extra uppmärksam i det här intervallet - finns det ett specifikt läge som skulle kunna vara aktuellt?) b) När inträffar det att vattenledningen blir kortast? Förklara. Varför blir det så?