Mala škola GeoGebre - kviz - zaokruživanje decimalnih brojeva

Upute

Upišite u traku za unos a = SlučajniBrojIzmeđu[1, 100] b = random() broj = a + b decimale = SlučajniBrojIzmeđu[0, 8] tekstDec = Ako[decimale ≟ 0, "cijeli dio", Ako[decimale ≟ 1, "decimalu",Ako[(decimale ≥ 2) ∧ (decimale < 5), "decimale", "decimala"]]] rjesenje = round(broj, decimale) upis = 0 TekstualnoPolje[upis] Gumb - AžurirajKonstrukciju[] upis=0 Pomoć - link Predefinirane funkcije i operatori

Video upute