Výšky trojuholníka - zskomsab

Author:
zskomsab
Cieľom práce s daným appletom je poznať vlastnosti výšok v trojuholníku. V danom trojuholníku vedieť zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom trojuholníku). Vedieť zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom trojuholníku – ortocentrum.