Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Trigonometriska funktioner - en introduktion

Författare/skapare:
MagisterBerglin
Här kan du förändra formen på en rätvinklig triangel, och se hur funktionsvärdet för de trigonometriska funktionerna ändras. Om punkten B markeras kan man flytta den med piltangenterna. Håll in Shift-tangenten för finjusteringar.