Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Binomiale verdeling

Een muntstuk werpen

Je gooit 10 keer een munststuk op. Bereken de kans op
  • 3 of minder keer kruis
  • meer dan 5 keer kruis
  • 7, 8 of 9 keer kruis
  • juist 2 keer kruis
Zoek ook hoeveel keer je kruis gooit met een waarschijnlijkheid van P(a X b) = 0.8906.

Probeer het zelf...

Instructies

1.Selecteer de binomiaalverdeling in de drop-down lijst. Opmerking: Een tabel met de waarschijnlijkheden P(X  k) for 0  k  n wordt automatisch aangemaakt.
2.Verander de parameter n in 10, want je gooit het muntstuk 10 keer op.
3.Toolbar ImageBereken de waarschijnlijkheid P(X  3) met de knop linkerzijdige verdeling. Opmerking: Hiermee bereken je de som van de waarschijnlijkheden voor 0, 1, 2 of 3 keer kruis.
4.Toolbar Image Bereken de waarschijnlijkheid P(6  X) met de knop rechterzijdige verdeling. Opmerking: Hiermee bereken je de som van de waarschijnlijkheden voor 6, 7, 8, 9 of 10 keer kruis.
5. Toolbar Image Bereken de waarschijnlijkheid P(7  X  9) met de knop interval.
6. Gebruik de tabel om de waarschijnlijkheid P(X = 2) te bepalen.
7. Toolbar ImageZoek voor wel intervalgrenzen de waarschijnlijkheid overeenkomt met 0.8906. Tip: Je kunt hiervoor de knop interval gebruiken en de intervelgrenzen rechtstreeks wijzigen in de grafiek.