Narýsujte trojúhelník a najděte těžiště

Narýsujte △ ABC se stranami a = 6 cm, b = 8 cm, c = 3,5 cm. V tomto trojúhelníku najděte těžiště. Střed strany AB označte C1, střed strany BC označte A1 a střed strany AC písmenem B1. Měřením si ověřte, že platí: |CT|= 2|C1T|, |BT| = 2|B1T|, |AT| = |C1T|.