Objecten fixeren in the tekenvenster

Je kunt de positie van een object in het  Tekenvenster fixeren zodat je het niet per ongeluk kunt verplaatsen (b.v. een punt, tekst oof afbeelding). 
  1. Selecteer het object dat je wil fixeren met de knop  Verplaatsen.
  2. Open de Opmaakwerkbalk.
  3. Selecteer de knop  Object fixeren.
Tip: Je kunt een object ook op de volgende manieren fixeren:
  • Selecteer het object en open het Eigenschappenvenster en vink Object fixeren aan in de tab Basis.
  • Rechtsklik op het object (MacOS: Ctrl-klik, tablet: lange klik) en selecteer Object fixeren in het Context Menu.

Instructies om een object te fixeren

1.Toolbar ImageSelecteer de knop Tekenvenster verplaatsen en versleep het  Tekenvenster. Opdracht: Volg de objecten en kijk welke mee verplaatsen met het  Tekenvenster en welke niet.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en versleep de tekst Verken de parameters van lineaire vergelijkingen naar een nieuwe positie.
3.Open de  Opmaakwerkbalk van de tekst en selecteer Object fixeren.
4. Toolbar Image Selecteer de knop Verplaatsen, probeer de tekst te verslepenen en controleer of de tekst gefixeerd is.
5. Herhaal de laatste twee stappen voor tekst 2 (rechte: y=1.5x+0.5). 

Try it yourself...

Absolute positie op het scherm

Je kunt eveneens de positie van afbeeldingen en schuifknoppen fixeren op het scherm. Je kunt deze instelling aan- of uitvinken met de optie  Absolute Positie op het scherm in de Opmaakwerkbalk. Tip: Standaard is deze instelling ingeschakeld voor schuifknoppen en uitgeschakeld voor afbeedlingen. Opmerking: Actieobjecten (aanvinkvakjes, invulvakken, knoppen en drop down menu's) hebben steeds een absolute positie op het scherm.