vectoriële vegelijking van een rechte door de oorsprong

We definiëren:   
- een puntvector  R (= een vector door de oorsprong en het punt P)
   
- een puntvector  P bepaald door de vergelijking   P = r .R
Het spoor van  P vormt een rechte door de oorsprong.
 We noemen:         
 →  
  P = r .  R de vectoriële vergelijking van een rechte door de oorsprong.     
 → 
  R de richtingsvector van deze rechte