Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Transformada podària de la paràbola

Es tracta de la tranformació podària de la paràbola. Proporciona una corba oberta i suau
mogueu el punt de tranformació A per veure com canvia la podària. Proveu a col·locar-lo sobre el focus i observeu els canvis. quan el punt de transformació es troba sobre el vèrtex de la paràbola apareix la Cissoide de Diocles http://ca.wikipedia.org/wiki/Cissoide_de_Diocles