spitsboog

van rondboog naar spitsboog

De spitsboog is geen uitvinding van de gotiek. Hij werd ook de romaanse kunst gebruikt. In volgend applet zie je hoe de spitsboog afgeleid wordt uit de rondboog. Versleep het groene punt naar links.
Een spitsboog wordt gevormd door twee cirkelbogen waarvan de middelpunten niet langer samenvallen met het midden van het gewelf. Hoe verder deze middelpunten van het midden van het gewelf liggen, hoe spitser het gewelf wordt. Proefondervindelijk leerde men dat je de zijdelingse spatkrachten vermindert door het gewelf niet rond maar spits te maken. Versleep het groene punt naar rechts om de overspanning te vergroten. Versleep het paarse punt naar links om van de rondboog een spitsboog te maken.