Εφαπτομένη Οξείας Γωνίας 1

Μετακινώντας το σημείο Α αλλάζει η οξεία γωνία που σχηματίζει το ευθύγραμμο τμήμα ΟΑ με τον ημιάξονα Οχ και κατά συνέπεια και η εφαπτομένη της οξείας γωνίας η οποία ορίζεται ως ο λόγος της απέναντι κάθετης πλευράς προς την προσκείμενη στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ που σχηματίζεται. Μάλιστα όσο μεγαλώνει η γωνία τόσο μεγαλώνει και η εφαπτομένη της.