Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Labirynt

Pomysł labiryntu wzięłam z pewnej gry planszowej. Gra polega na tym, aby poszukać drogi od smoka do skarbu w jak najmniejszej liczbie ruchów, ale nie mniejszej niż 2 ruchy pierścieniem, przy czym wielokrotne użycie małego pierścienia liczy się jako jeden ruch. Czerwone punkty wyznaczają przeskok dla jednego ruchu. Gdy smok będzie mógł przejść po żółtej ścieżce do skarbu, naciśnij "Skarb zdobyty", pokaże się nowy skarb, do którego należy znaleźć nową drogę w opisany sposób. Gdy będziesz mieć pewność, że nie ma możliwości ustawienia pierścieni tak, aby smok mógł dojść do skarbu, naciśnij "Pokaż następny skarb" (limit: 3 razy). Gra kończy się, gdy zdobędziesz co najmniej po 4 skarby z każdego koloru. The idea of the maze game derives from a board game. The rules of the game are based on finding the way from a dragon to a treasure by using as little onefold turns as possibile but not less ones then 2 turns of the ring. However, the multiple usage of the small ring is deemed as 1 turn. Each red point traces one skip for each turn. When the dragon is able to go the yellow path to get the treasure, press "Treasute got". Then there will appear a new treasure. To get it you have to find a new way following the same above instruction. If you are sure that there is no posible turn to set the rings in the proper position and let the dragon get the treasure, press "Show the next treasure" (limitation is of 3 times). The game is over when you get minimum 4 of the same colour treasures for all of required colours. Buttons: "Start again", "Show the next new treasure", "Treasure got", "Turn the big ring", "Turn the medium ring", "Turn the small ring" Statistics: "Turns number for a particular treasure", "Average turns number to get one treasure", "Total turns number", "Total got treasures"