Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Herleiden wortelvormen met merkwaardig product

Werk de wortelvormen verder uit door een merkwaardig product in te zetten.
In enkele gevallen is het mogelijk nog verder te herleiden. Dat mag je zelf doen.