Talesen Teorema 1

Zuzen paraleloen multzo batek bi zuzen ebakitzaile mozten baldin baditu, eta zuzen ebakitzaile horietako batean sortzen diren segmentuak elkarren berdinak baldin badira, orduan, beste zuzen ebakitzailean sortu diren segmentuak ere elkarren berdinak dira.