Matematik for lærerstuderende Geometri 4.-10. klasse Kapitel 2 - Øvelse 10

Forfatter
ggbkursus.dk
Topic:
Geometri

Vektorkoordinat

  1. Flyt punkt B og observer udregningen.
  2. Flyt punkt B, så vektoren ligger vandret. Observer udregningen.
  3. Flyt punkt B, så vektoren står lodret. Observer udregningen.
  4. Flyt punkt A og observer udregningen.
  5. Flyt vektor AB og observer udregningen. (træk på vektorlinjen mellem punkterne A og B.)