Površina paralelograma: demonstracija formule

Kolika je površina paralelograma, odnosno koliko kvadratnik jedinica na danoj mreži prekriva paralelogram? Možete li ih izbrojiti? Pomičite sada vrh D paralelograma lijevo ili desno, pazeći da ga ne pomaknete nagore ili nadolje. Mijenja li se pritom površina paralelograma? Ako vrh D pomaknete tako da dobijete pravokutnik površinu je vrlo lako za izračunati. Kako bi onda glasila formula za površinu paralelograma? Od paralelograma se uvijek može dobiti pravokutnik jednake površine. Kliknite na gumb Pokreni.