Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Rechten

vergelijking rechte : vectorieel, parameter, cartesiaans

Image

Oefening 1

Bepaal de rico en de vergelijking van de rechte door de punten A(1,2) en B(5,7)

oefening 2

Bepaal de vergelijking van de rechte door de punten (1,3) en (1,7)

oefening 3