Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Măsurarea unui unghi

Măsuraţi unghiul cu ajutorul raportorului, introduceţi valoarea găsită în casetă şi daţi ENTER. Dacă valoarea este corectă, apare cuvântul "CORECT". Raportorul se mută "trăgând" de punctul roşu şi se roteşte cu ajutorul punctului albastru.