Projektni zadatak

Kvadratna funkcija

Pronađite primjenu kvadratne funkcije u prirodoslovlju, riješite zadatak i nacrtajte graf.

Napišite tekst svog zadatka.

Ako je moguće, napiši algebarsko rješenje svog zadatka

Odredite najmanju ili najveću vrijednost pripadajuće funkcije.

Koje sve vrijednosti će poprimiti vaša funkcija (slika - skup svih vrijednosti)

Za koje argumente postoji vaša funkcija? (Područje definicije - domena)

Napiši par karakterističnih točaka funkcije (npr za x sekundi ... će prijeći put od y metara)