Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

VJEŽBA 3: 3D PRIZMA I MREŽA

Materijale radionice možete pogledati i preuzeti na: https://goo.gl/praH1N

Kako napraviti 3D prizmu i njezinu mrežu, a da sve bude dinamično i promjenjivo u samo minutu i 23 sekunde? To može samo GeoGebra … jednostavno i moćno.
Kratke upute: ****************************** Toolbar Image Napravite mnogokut u grafičkom prikazu. Uključite 3D prikaz (Pogled --> 3D grafički prikaz). Toolbar Image Kliknite na mnogokut u 3D prikazu i izvucite ga u prizmu. Toolbar Image Kliknite na prizmu u 3D prikazu. NAPOMENA: U GeoGebri alatom Mreža možete izraditi mrežu konveksne prizme.

Upute