Funtzio konposatua

f eta g aldagai errealak eta D₁ eta D₂ eremuak dituzten funtzioak dira, eta f(D₁) ⊆ D₂ da. f eta g-ren konposatua deitzen diogu, (g ∘ f) adierazita, honako funtzio honi: g ∘ f : D₁→ ℝ            x   → (g ∘ f)(x)= g[f(x)] Erabili sarrera-eremu urdina eta gorria f(x) eta g(x) aldatzeko. Ondoren, "Hasi/Gelditu" eta "Zeroan jarri" botoien bidez, emaitza ikusi.