Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Animation af sekant og tangent

Viser et fast punkt på grafen (x0, f(x0)) og et løbende punkt (x0+h, f(x0+h)). Du kan variere x-tilvæksten h på skyderen. Klik for at vise/skjule sekant eller tangent.