Rechte hoek in de ruimte

Gegeven zijn twee evenwijdige rechten a en b. Vanuit het punt C tekent men de loodlijn op de rechte a. Het snijpunt van deze loodlijn met de rechte a noemen wij S. De hoek CSB is 90° maar wordt in projectie op het PC-scherm niet noodzakelijk als een hoek van 90° weergegeven. Je kan ook het aanzicht opvragen volgens het vlak gaande door C, S en B.

Rechten in de ruimte