Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

fvs_957 Bepaal punt L

Deze animatie is onderdeel van de website www.fransvanschooten.nl. Op bladzijde 157 staat de bijbehorende opdracht, samen met de originele tekst en een toelichting. Opdracht is om de positie van L te bepalen als je niet van A naar B kunt gaan.