Krafter_lutande_plan

Författare/skapare:
olha0707
Bilden visar hur tyngdkraften delas upp i komposanter. Den ena komposanten utmed det lutande planet. Den andra vinkelrätt mot. Variera lutningen genom att flytta på punkterna A och B. Ändra tyngdkraften med glidaren.