Kartografia apur bat

Distantzia ezagun batetik abiatuta, esate baterako, Abadiako Gazteluaren bi sarreren artean dagoen distantzia, angeluak neurtuz jakin daitezke irisgarriak ez diren gainerako lekuetarako distantziak. Tresna horiek baliatuz, Abadiako Eremuko etxeen arteko distantziak kalkula daitezke. Ikus nola egiten den:
Gaur egun kartografia satelite bidez egiten den arren, printzipio berdina jarraitzen da. GPS sistema batek zure kokapena emateko, hiru satelite behar dituzu zure gainean, triangelua osatuz.