Carleton College

Hal van Carleton College, Northfield USA

Hal van Carleton College, Northfield USA

Herken je basisvormen en begrippen?

In de hal van Carleton College, Northfield USA kan je deze betegeling bewonderen. Met wat je intussen al weet over Penrose betegelingen herken je zeker meerder elementen:
  • Rond het centrale karrewiel ligt een krans van 10 groene sterren met een rand van blauwe vliegers.
  • Verspreid over het patroon liggen rode zonnen en azen van twee blauwe vliegers en een groene pijl.
  • Vanuit het midden van het patroon vertrekken straalsgewijs 10 wormen. Elke worm wordt gevormd door twee grote strikken van groene en blauwe tegels en een kleine strik met oranje en rode tegels.
  • Rond het middenste karrewiel liggen twee kringen van karrewielen die elkaar overlappen
In volgend applet worden de elementen een na een uitgelicht.

centrale karrewiel

Kijk ook even naar het basismotief. Het is geen zon of ster, aas of Batman, maar een boer (Jack). De boer is een van de zeven vormen waarmee we vlieger en pijl aaneensluitend kunnen schikken rond een gemeenschappelijk punt. Hieronder zie je drie afbeeldingen:
  • Links zie je de vorm van de boer: drie vliegers en twee pijlen.
  • De middelste figuur toont de enige manier waarop je de boer met vliegers en pijlen kunt omringen.
  • De rechtse figuur illustreert hoe boer en omlijsting gerealiseerd wordt in de vloer.
Image