Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Lijnstuk veranderen

Klik op Toolbar Image. Als je op de eindpunten klikt, kan je ze verplaatsen. Je kan ook op het gehele lijnstuk klikken en dat ineens verschuiven Versleep nu [AB] zodat het punt A op dezelfde plaats als C ligt en B op de plaats van D. Nu liggen de lijnstuk [AB] en [CD] exact op dezelfde plaats. Er verschijnt "goed zo" als het gelukt is.