A perspektív ábrázolások alaptétele

A perspektív ábrázolás alaptétele: Legyen K olyan konvex négyszög, melynek legalább az egyik szemközti oldalpárja nem párhuzamos. Ekkor létezik olyan φ centrális-axiális kollineáció, mely K-t egységnégyzetbe viszi.
Az A,B,C,D pontok mozgatásával értsük meg a szerkesztést. A T pont mozgatásával párhuzamosság erejéig módosíthatjuk a kollineáció tengelyét. Milyen hatással van ez a K képére? Mi történik, ha K nem konvex? Mi történik, ha K paralelogramma?