Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Volum de rotació al voltant eix OY

Donada una funció f(x) definida en [a,b], a>0, visualitzem el volum que s'obtè per rotació al voltant de l'eix OY de la regió delimitada per la gràfica i l'eix OX