elmtv-806-1214d-4

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 806 - סתו תשע"ה - 2014 - מועד ד שאלה 4 הנקודה האדומה ניתנת להנעה והיא משנה את אורכי הקטעים האדום והירוק הנקודה הירוקה ניתנת להנעה והיא משנה רק את אורך הקטע הירוק מומלץ לסמן את סעיף ג לפני שמשחקים עם הנעת הנקודות היחס בין שטחי המשולשים הוא היחס בין אותם שני קטעים המצב ההתחלתי מותאם לנתוני סעיף ג