Angles a l'espai

Tema:
Angles
Entre dos plans: I) Paral·lels: -> II)Secants segons si:  a.Són perpendiculars: ->  b.No són perpendiculars: Entre una recta i un plà: I)Paral·lels: -> II)Secants segons si:  a.Són perpendiculars: ->  b.No són perpendiculars: Entre dues rectes: I)Paral·leles: -> II)Secants segons si:  a.Són perpendiculars: ->  b.No són perpendiculars: III)Encreuades: Angle que determinen dues rectes secants paral·leles a elles