Driehoek tekenen

Auteur:
ELT
Hieronder zie je driehoek ABC die met behulp van cirkels wordt geconstrueerd, om de gewenste (zelf te kiezen) afmetingen te krijgen.
Vraag 1) Neem a=5, b=4 en c=6. Leg uit wat er gebeurt. Geef daarbij ook aan hoe lang elk lijnstuk van de gevormde driehoek is. Is dat toeval? Vraag 2) Wat gebeurt er met punt C als je de a-waarde groter maakt? En wat als a gelijk is aan 10? Vraag 3) Maak nu a, b en c gelijk aan elkaar. Wat valt je op bij de driehoek die ontstaat? Hoe heet deze driehoek denk je? Vraag 4) Waarom is er bij het construeren van driehoek ABC gekozen voor het bovenste snijpunt van de cirkels? Vraag 5) Neem a=2, b=3 en c=7 en leg uit waarom er geen punt C te vinden is.