Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Werkblad navorming: Tekenvenster

Vlakke meetkunde: de cirkel

In dit werkblad leer je het tekenen van:
  • Een cirkel
  • Straal
  • Diameter
  • Middellijn
  • Koorde
  • Middelpuntshoek

Leer eerst enkele basisvaardigheden van GeoGebra

Ga naar Meetkundige basisconstructies - Snelgids Neem 2.1 en 2.2 door. Zorg dat je tijdens het leren kennis hebt gemaakt met:  Toolbar Image en Toolbar Image

Het volgende applet leer je maken

Verken de opbouw van het onderstaande applet. Rechts onderaan vind je de navigatiebalk. Start de opbouw van het applet door op het pijltje of de twee verticale streepje die je naast de tijdsindicatie vindt te klikken. Als de opbouw aan het lopen is verandert het pijltje sowieso in twee verticale streepjes. Door hierop te klikken kan je de navigatie ten allen tijde stoppen. De tabel toont tegelijkertijd wat er links op het scherm gebeurt.

Stappenplan

Volg het stappenplan om het bestand op te bouwen in het onderstaande scherm. Deed je toch iets fout, dan kan je deze stap(pen) steeds ongedaan maken door te klikken op het icoon Ongedaan maken. Dit is de meest linkse van de twee ronde pijlen.  Toolbar Image Als je iets wil verplaatsen in het scherm moet je op deze knop klikken. Als deze knop geselecteerd staat, gebeurt er niets onverwacht op je scherm.
Toolbar Image - Selecteer de knop nieuw punt en klik in het tekenvenster om het punt A te creëren. - Typ in de invoerbalk onderaan het scherm het commando B=Punt[Cirkel[A,4]] om een punt te creëren dat versleepbaar is, maar steeds op een afstand 4 van het punt A.
Toolbar Image Selecteer de knop Lijnstuk tussen twee punten en klik achtereenvolgens op de punten A en B. Om het lijnstuk [AB] te creëren.  - Klik op de knop Toolbar Imageen klik op het lijnstuk. - Open de   opmaakwerkbalk. - Klik in deze opmaakwerkbalk op Toolbar Image de knop met het wieltje, zodat het Eigenschappenvenster opent. Versleep de linkerrand van dit venster tot je alle tabs duidelijk ziet. Pas volgende zaken aan: in de tab Basis: - de naam in Diameter - selecteer achter 'Label tonen' de optie Naam & waarde  in de tab Kleur: - selecteer in het kleurenpallet de kleur rood. Sluit het eigenschappenvenster door rechtsboven op X te klikken.
Toolbar Image Selecteer de knop Midden of middelpunt en klik op het lijnstuk [AB] om het midden van het lijnstuk te creëren. Open weer het eigenschappenvenster en verander  de naam van het punt in M. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando  M=Midden[Diameter].
Toolbar Image Selecteer de knop Cirkel met middelpunt door punt en klik achtereenvolgens op de punten M en B om de Cirkel[M,B] te creëren. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando c=Cirkel[M,B].
Toolbar Image Selecteer de knop Nieuw punt en klik op de cirkelomtrek om het punt C te creëren. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando C=Punt[c].
Toolbar ImageCreëer via de knop Lijnstuk tussen twee punten of de invoerbalk de lijnstukken [MC] en [AC]. Noem ze respectievelijk Straal en Koorde.
Toolbar ImageSelecteer de knop Middelloodlijn en klik op het lijnstuk [AC] om de middelloodlijn van de koorde te creëren. Merk op dat ze door het punt M loopt!
Toolbar Image Selecteer de knop Hoek en klik achtereenvolgens op de punten C, M en A. Tip: Let op de volgorde. GeoGebra definieert hoeken steeds tegen wijzerzin. Afhankelijk van de ligging van jouw punten kan A, M en C klikken beter zijn. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando Middelpuntshoek=Hoek[C,M,A].

Maak het nu zelf

Lukt het nog niet, bekijk dan de opbouw in volgend filmpje gemaakt in de offline ggb-versie.

Je kunt dit filmpje in een grotere schermweergave bekijken op lijnen in een cirkel