Delta Nova toep p 16 nr. 6 (2D versie)

In nevenstaande kubus met ribbe 2, staat piramide TABCO 1. Geef de coördinaten van de punten A, B, C, T 2.Verschuif het assenstelsel zodat M de oorsprong wordt. Geef de nieuwe coördinaten van de punten A, B, C, O, T 3. Voer een nieuw assenstelsel in: M is de oorsprong, T ligt op de positieve z-as, A op de positieve x-as en B op de positieve y-as. De eenheid is dezelfde als in de vorige assenstelsels. Is dit assenstelsel orthonormaal? 4. Geef in dit laatste assenstelsel de nieuwe coördinaten van de punten A, B, C, O, T.
Bron: Delta 5/6 6/8lesuren ruimtemeetkunde, p. 21 nr. 16 Delta Nova 5/6 6/8lesuren ruimtemeetkunde, p. 16 nr. 6