Svojstvo sličnosti - zadatak 2

Zadatak

Trokut ABC presječen je pravcem. Dana je površina trokuta DEC i duljine nekih stranica. Kolika je površina četverokuta ABED?

Uputa

  1. Jesu li trokuti ABC i DEC slični? Zašto?
  2. Odredite koeficijent sličnosti.
  3. Odredite površinu trokuta ABC.
  4. Odredite površinu četverokuta ABED.
Možete rabiti alat Toolbar Image da biste provjerili točnost svojega rješenja.