Andragradsfunktion och dess derivata

Författare/skapare:
Björn Benbasat
Område(n):
Derivata, Parabel
Grafen visar en andragradsfunktion. Dra i reglagen för att ändra var och en av de tre leden i funktionen och se hur grafen ändras. Punkten B visar derivatan av grafen och lämnar spår efter sig. Dra punkt A upp och ner längs grafen för att se hur grafen för derivatan skulle bli.