enhetscirkeln och cosinuskurvan

Författare/skapare:
hanellen
Område(n):
Enhetscirkeln
Demonatration som visar hur en punkt på enhetscirkeln kan överföras till cosiunuskurvan Genom att flytta punkten B kommer punkten Q följa kurvan och ge olika värden på x- och y axlen. X-axlen är i radianer