Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Arc carpanell de fletxa i llum fixades (Three-centered arch)

Arc carpanell (three-centered arch) es construeix amb tres cercles, un central, i dos simètrics respecte l'eix de simetria central de l'arc. Els cercles s'uneixen de manera tangent, arrodonint les puntes externes de l'arc. Fixades la llum (amplada, a) i la fletxa (alçada, b) de l'arc, hi ha tota una família d'arcs que tenen la mateixa a i b. El paràmetre lliure en aquesta construcció és el radi del cercle menor, r. Variant els seus valors veureu com l'amplada i la fletxa no canvien, però l'arc si.