Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Midden van een lijnstuk

Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken [AB]. (KNOP 3 => Lijnstuk tussen twee punten) 2. Bepaal het midden M van [AB]. (KNOP 2 => Midden of middelpunt en RMK => Naam wijzigen) 3. Verberg [AB]. (RMK => Object tonen uitvinken) 4. Teken [AM] en [MB]. (KNOP 3 => Lijnstuk tussen twee punten) 5. Bepaal |AM| en |MB|. (KNOP 8 => Afstand of lengte) 6. Plaats de nodige merktekens. (RMK => Eigenschappen => Stijl => Markering) 7. Versleep A en B en controleer telkens de lengte van [AM] en [MB]. (KNOP 1 => Verplaatsen) Nu jij. Teken de lijnstukken [CD] en [EF] in twee verschillende kleuren. Bepaal de middens P en Q van deze lijnstukken. Plaats de nodige merktekens. Versleep C, D, E of F.