Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Cissoïde van Diocles

Versleep de schuifknop en zie hoe de kromme verandert. De cartesische vergelijking van de kromme is y² = x³/(2a - x).
De cissoïde van Diocles construeer je door een punt op een cirkel te laten ronddraaien op een cirkel tussen twee evenwijdige raaklijnen.
  • Punt P1 draait rond op een cirkel met straal a.
  • Teken twee evenwijdige raaklijnen aan deze cirkel.
  • Teken een rechte door het raakpunt O van een van beide raaklijnen en het punt P1 op de cirkel.
  • Bepaal het snijpunt P2 van van deze rechte met de tweede evenwijdige.
  • Bepaal op de rechte het punt Q zo dat de lengte van |OQ| gelijk is aan de lengte van |P1P2| en volg het spoor van dit punt Q terwijl P1 ronddraait.