Pozorování osové souměrnosti

Pozorujte změny 1. Najděte vzor a měňte jeho tvar. 2. Pohybujte s osou souměrnosti. 3. Pohybujte s body na ose. 4. Nastavte osu tak, aby se trojúhelníky protínaly. 5. Nastavte osu do takové polohy, aby se trojúhelníky dotýkaly vždy jednou stranou. 6. Nastavte osu, popř. změňte tvar trojúhelníku tak, aby se trojúhelníky překrývaly. Totéž zkoušejte s oválem.